UkuPhepha

More: Isondlo esifanelekileyo , Ukutya , Nciphisa ubunzima ngemithetho , Ibhola loLimo , Midlalo , Ukuzivocavoca kwabasetyhini , Iinkqubo zoqeqesho , His his hisque hisquequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequequeque